Zlatarnica Četta - osnovni podaci o firmi

srebrni predmeti

podaci o firmi - SAFAREL j.d.o.o.

Tvrtka: SAFAREL j.d.o.o. za trgovinu
Sjedište: Mušalež 105 B, Mušalež (Grad Poreč - Parenzo)
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Pazinu
Br. reg. na sudu(MBS): 130101230
OIB: 12249534188
   
Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi i brojevi tih računa
   
Banka: Istarska kreditna banka
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag, Hrvatska 
IBAN: HR56 2380 0061 1800 0318 6
   
Temeljni kapital: 10,00 kuna
Članovi društva / Osobe ovlaštene za zastupanje: Brigita Četta, - zastupa samostalno i neograničeno